Personalliggare

för frisörer och restauranger

Skatteverket kräver personalliggare för frisörer och restauranger.  Vill du sköta personalliggaren med papper och penna så får du bok för detta gratis från Skatteverket. Har du dock allt annat i datorn så är det bra att kunna hantera även personalliggaren den vägen.

Snabbare

Att sköta personalliggaren i datorn går snabbare eftersom du bara väljer dig själv i en lista för att logga in. Därmed slipper du att gång på gång skriva namn, personnummer, tid o s v.

Säkrare

Att personalliggaren förs i datorn innebär att alla uppgifterna säkerhetskopieras dagligen samtidigt som du säkerhetskopierar för BizPoint i övrigt.

Du riskerar heller inte att någon förlägger boken eller att Skatteverket klagar på oläslig handstil.

Logga in

När du kommer på morgonen loggar du in i personalliggaren genom att välja dig själv i en lista.

Logga ut

När det är dags att gå för dagen loggar du ut genom att välja dig själv som personal och trycka på Logga ut.

Om du glömmer

Glömmer du att logga in när du kommer blir du påmind så snart du vill göra något på datorn.

Om du inte loggat ut före dagsavslut så får du också en påminnelse.

Skriv ut

Om Skatteverket kommer kan de läsa personalliggaren direkt på skärmen. Vill de ha den utskriven skriver du ut den för valfri period.

Ingår i

Personalliggare ingår utan extra kostnad i alla våra program som vänder sig mot frisörer och restauranger utom BizPoint Start.

Våra återförsäljare visar dig gärna hur personalliggaren fungerar.

BizPoint Queen

BizPoint Queen är ett av våra populäraste program för frisörer och innehåller naturligtvis personalliggare.

BizPoint Frisör

BizPoint Frisör är vårt minsta program för frisörer men innehåller likväl personalliggare.

Återförsäljare

Kontakta gärna någon av våra återförsäljare för mer information om personalliggaren.