Pilus Systems AB

Bokningssystem och kassor för småföretagare

Världen kan indelas i de som gör saker och de som tar åt sig äran för det. Försök ingå i den första gruppen för där är konkurrensen minst. (Dwight Morrow)

Igår

Pilus började sin verksamhet i slutet av 1980-talet och då inom Stiftelsen TEM vid Lunds Universitet som hade utvecklingsverksamhet i Malmö.

Runt år 2000 märkte vi att verksamheten var stor nog för att bli ett eget bolag och år 2001 bildades Pilus Systems AB av Industriellt Utvecklings Centrum i Skåne AB, Torbjörn Brinkfält och Per Waernborg.

Vår första egna lokal låg mellan Lund och Dalby, mitt ute på den skånska slätten. Panoramafönstren gav en underbar utsikt så väl över böljande sädesfält som vinande vinterstormar. Som mest var vi sju personer som arbetade där.

Pilus lokal på Beragården

Pilus lokal på Beragården

Det nya Pilus Systems AB behövde naturligtvis även ett nytt programnamn. Det trevliga namnet Pilus hade ju nu blivit företagsnamn så då började vi utveckla programserien BizPoint.

Idag

Idag finns vi i lokaler i Lund. Lund är en dynamisk universitetsstad som erbjuder en bra miljö för programutveckling så här kommer vi att stanna lång tid framöver.

Lundakarnevalen 2010

Pilus logo NY

Kompetenser

Pilus har utvecklat dataprogram inom samma område sedan 1980-talet vilket gett oss en i det närmaste unik kompetens inom ett antal områden.

Bokningssystem och planering

Det började som lokal bokning i på stationär pc när frisörer och alla andra svarade i telefon och bokade på papper. Mobiltelefonerna var någon som yuppies släpade på och Internet var bara en fluga. Idag görs de flesta bokningarna i mobilen. Vi har varit med på hela resan och har specialistkompetens gällande bokningssystem, verksamhetsplanering och påminnelser.

Kassor

Kassor är ett komplext område med lagstiftning som hela tiden utvecklas.

Kassor kan också vara så mycket mer än en betalstation. Ett kundregister som gör att du kan hålla reda på vem som köpt vad gör kassan till en del i din marknadsföring. Att du kan erbjuda ett brett sortiment av betalningsalternativ underlättar för dina kunder och gör att du säljer mer.

Vi har utvecklat kassor sedan långt före kassalagen och har en gedigen specialistkompetens vad gäller kassor, lagstiftning och bokföring.

Affärssystem

I ett bra affärssystem hänger allt ihop. När kunden t ex bokar sig online så hamnar bokningen direkt i din tidbok. Från tidboken kan du sedan sälja bokningen så den hamnar i kassan. Det du säljer i kassan kan du sedan använda för statistik och marknadsföring.

Dina kunder är det viktigaste du har. Kundregister och journaler är centrala delar i våra affärssystem och grunden för din marknadsföring via sms, mejl och post. Befintliga kunder ska vårdas och nya ska bjudas in.

Vår specialistkompetens gällande kundbearbetning, marknadsföring och kampanjer har vi byggt in i BizPoint.

“Vi ska inte ha något jävla frisörprogram!”

Vår specialistkompetens gällande bokningssystem för skönhetssalonger är mycket användbar även i andra branscher. Det har dock förekommit att våra kunder inte omgående förstått detta och uttryckt sig minst sagt tveksamt. Men frisörer har avancerad bokning, lever i en stressig vardag och är ofta mer kreatörer än företagare. Då behöver du ett dataprogram som:

  • är lätt att lära.
  • är snabbt att använda.
  • minimerar möjligheten att göra fel.
  • minimerar din administration.
  • är stabilt och pålitligt.

Och vem behöver inte det?

Skor

Har du visioner?

Har du visioner och vill göra något som det inte finns någon standardprogramvara för så kan vi hjälpa till med en passande tilläggsmodul.

Vår breda kompetens gör oss till en bra partner när du vill få utvecklat någonting anpassat efter just din verksamhet.

Har du visionerna så har vi kompetensen. Tillsammans gör vi ditt företag affärsunikt.

 Guldsigill 2017 Pilus Systems AB

Bokningssystem

I vårt breda utbud av bokningssystem finns det något för de flesta branscher.

Kassor

BizPoint Kassor är lätta att lära. Att du kan anpassa dem efter just din verksamhet gör dem snabba och roliga att använda.

Kontakta oss

Personlig kontakt är viktigt. Du är trygg med återförsäljare som finns nära och snabbt kan hjälpa dig.