Gymjournal

Hjälp dina gymmare att nå sina mål

Gymjournalen hjälper dig att hjälpa dina gymmare att nå sina mål. I gymjournalen kan du som är PT samla all information om dina gymmare och ha den lätt tillgänglig.

Mål och uppföljning

BizPoint gymjournal hjälper dina gymmare att få ut så mycket som möjligt av sin träning.

Att sätta mål och utifrån målen ta fram bra träningsprogram och följa upp efter hand som träningen fortskrider ger de önskade resultaten i slutändan.

Med BizPoint gymjournal går det snabbt och lätt att göra .

Tre delar

BizPoint gymjournal innehåller tre delar:

  • Gymprofilen där du skriver i grundinformation och mål.
  • Mätningar för regelbundna uppföljningar.
  • Inpass där du ser gymmarens träningstillfällen.

Gymjournal översikt

Översikt

Till vänster listas alla datum då det finns profiler eller mätningar. För att komma till en befintlig journal klickar du på datumet.

Gymjournal

Gymprofil

Gymprofilen innehåller basuppgifter som längd, målvikt, mål för kroppsfett och hur ofta mätningar ska göras.

Under kommentar noterar du gymmarens mål med träningen ur mer synlig aspekt om det t ex är sixpack som önskas eller önskemål om att åter kunna komma i storlek 40.

Kommentarsfältet är också tänkt för medicinska noteringar som är viktiga t ex medicinering eller sjukdom som kan påverka tränandet.

Mätningar

Under mätningar sparar du värdena som visar hur framstegen kommer. Här finns fält för vikt, kroppsfett, blodtryck och puls. BMI beräknas automatiskt. Sedan kan du ta fram måttbandet och mäta byst, buk, midja, höfter, lår, vader och armar. Fyll bara i de fält som är intressanta, resten hoppar du över.

Utöver dessa fält finns det även tolv fält som du själv sätter rubrikerna för. På så sätt anpassar du gymjournalen efter ditt gyms träningsteknik.

Komplettera med tankar och kommentarer längst ner.

Inpass

När gymmaren drar sitt kort i inpasseringskontrollen så sparas datum och tid så du kan se varje inpassering gymmaren gjort på fliken Inpass i gymjournalen.

Fyller du i mätningsperiod så informerar Inpass gymmaren som drar sitt kort om att det är dags för mätning.

Gymjournal inpass

Utskrifter

När du skriver ut rapporten för Mätningar kan du jämföra siffrorna från gång till gång tillsammans med gymmaren. Kompletterar du med någon av rapporterna Inpass/månad, Inpass/timme eller Inpasslista så kan du visa på hur antalet träningstillfällen påverkar resultaten.

Ingår i

BizPoint Gymjournal finns i BizPoint Gym och BizPoint Spa.

Mer info

Kontakta gärna någon av våra återförsäljare för mer information och en gratis demo av gymjournalen och programen där den ingår.

BizPoint Gym

BizPoint Gym är ett av våra populäraste program och innehåller bland annat gymjournal.

Journaler

Gymjournalen är bara en av alla de fina journaler som ingår i BizPoint-serien.

Återförsäljare

Vi har återförsäljare över hela Sverige. Hör av dig för en gratis demo.