Windows update 1803 stör kopplingen till Nexus

Senaste stora Windows-uppdateringen kan göra så att BizPoint förlorar kontakten med Nexus-servern. Uppdateringen tar helt enkelt bort en del inställningar i Windows.

Hittills är det bara ett mindre antal användare som har drabbats och vi hoppas det fortsätter så men vi tänker också att det är bättre att vi informerar i förväg.

Lösning

Stoppa Nexus som tjänst och starta istället Nexus Interaktiv så du ser och kan ändra inställningarna. Typiskt har Remote management och TCP/IP transport stängts av. Starta om dessa. Stäng sedan Nexus Interaktiv och starta åter Nexus som tjänst.

Klart!

Kontakta din återförsäljare för hjälp

Kontakta gärna din återförsäljare om du behöver hjälp.

Prova BizPoint