Onsdagen den 2 maj klockan 10:00 – 10:30 har vi ett planerat driftstopp på Service Center, vår server för licensuppdateringar och våra servrar för sms-skickning. Orsaken är ändring av elinstallationen.

Med tanke på att stoppet bara ska vara så pass kort tid är det vår förhoppning att det inte ska störa dig som använder BizPoint men det kan vara klokt att undvika aktiviteter utanför det vanliga under denna period.